Jump to the main content block
:::

Faculty

 

Department Head
Name Extension E-mail
Wen-Sung Chen 52338、52301 z9902016@email.ncku.edu.tw
     
Professors
Name Extension E-mail
Chien-Wen Wang 52342 cwwang@mail.ncku.edu.tw
Yuh-Neu Chen 52347 z8508054@email.ncku.edu.tw
Jia-Sheng Ueng 52346 jasonjs.ueng@gmail.com
Chien-Hui Li 52327 li.chien.hui@gmail.com
     
Associate Professors
Name Extension E-mail
Hsing-Chuan Tasi 52325 z7608010@email.ncku.edu.tw
Pan Ku 52348 z8708044@email.ncku.edu.tw
Sheng-Po Chang 52349 11dogs@yahoo.com.tw
Shou-Min Hsu 52353 salucov@mail.ncku.edu.tw
Heng-An Chen 52352 hengan@mail.ncku.edu.tw
Kai Yiu Chan 52354 kaiychan@mail.ncku.edu.tw
Mei-E Hsieh 52328 z9608007@email.ncku.edu.tw
Chang-Kuan Lin 52355 ncklin55@gmail.com
Ta-Chih Chiang 52341 z7910003@email.ncku.edu.tw
Hung-Bin Hsu 52327 opiumgentleman@gmail.com
Frank Dhont 52350 z10702001@email.ncku.edu.tw
Yin-Hsuan Yang 52331 yhyang@mail.ncku.edu.tw
Chi-Chang Lee 52342 leechichang1911@yahoo.com.tw
   
Assistant Professors
Name Extension E-mail
Chung-Cheng Tu 52335 z10508006@email.ncku.edu.tw
Hung-Yi Chien 52334 chienhy@gs.ncku.edu.tw
Yin-Chung Au 52321 z10608041@email.ncku.edu.tw
     
     
Adjunct Professors
Name Extension E-mail
Yong-Qing Tu    
Qi Wang   munich@mail.ncku.edu.tw
Ching-Cheng Liu   jean323@mail.ncku.edu.tw
Mei-Ching Chen    
Wen-Xia wang   wenhsia@mail.ncku.edu.tw
Wing-Sheung Cheng    
Tze,Woody Cheng   woody@mail.ncku.edu.tw
Te-Cheng Lin   z7403002@email.ncku.edu.tw
Chong-Ray Hsiao   wei7414@ms38.hinet.net
     
     
Associate Adjunct Professors
Name Extension E-mail
Pei-Fu Ho   hopf@mail.ncku.edu.tw
Mei-Fang Su    
     
Teaching Assistants
Name Extension E-mail
Yen-Chang Chang 52340 z9308006@email.ncku.edu.tw
     
Administrative Personnel
Name Extension E-mail
Jo-Chia Teseng 52305 annster@mail.ncku.edu.tw
     
Office Staff
Name Extension E-mail
Ah-Feng Wangli 52300